Bezpieczna hodowla

Bio ActiW VET

Uniwersalny Środek bakteriobójczy, wirusobójczy
i grzybobójczy zarejestrowany w obszarze weterynaryjnym.

Bezpieczna hodowla

Bio ActiW VET

Uniwersalny Środek bakteriobójczy, wirusobójczy
i grzybobójczy zarejestrowany w obszarze weterynaryjnym.

Produkt biobójczy, numer pozwolenia 8678/21

Produkt do użytku profesjonalnego.

Bezpieczna hodowla

Bio ActiW VET

Uniwersalny Środek bakteriobójczy, wirusobójczy
i grzybobójczy zarejestrowany w obszarze weterynaryjnym.

Produkt biobójczy, numer pozwolenia 8678/21

Produkt do użytku profesjonalnego.

Bezpieczna hodowla

Uniwersalny Środek bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy zarejestrowany w obszarze weterynaryjnym.

Produkt biobójczy, numer pozwolenia 8678/21

Produkt do użytku profesjonalnego.

Produkt polski

Produkty marki Bio ActiW są w 100% wyprodukowane w Polsce.

Atest PZH

Produkty posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH B-BŻ-6071-02/20/G.

100% Biodegradowlane

Wytworzone w 100% z naturalnych składników, 100% biodegradowalne.

Bio ActiW VET Spray

Skład:

Substancja akrtywna: ECA

Opakowania

Spray 1,0L

Przeznaczenie

Produkt gotowy do użycia

Dezynfekcja zwierząt hodowlanych

Bio ActiW VET Professional

Skład:

Substancja akrtywna: ECA

Opakowania

5L; 10L

Przeznaczenie

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego

Zwalcza wirusa ASF, Enterowirus bydlęcy (Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83)

Czym jest Bio ActiW VET?

Bio ActiW 2000 VET i Bio ActiW VET posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt.

Zwalcza wirusa ASF, Enterowirus bydlęcy (Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83)

Czym jest Bio ActiW VET?

Bio ActiW VET Professional i Bio ActiW VET posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt.

Substancja aktywna: Hypochlorous acid (kwas podchlorawy), który jest wytwarzany naturalnie przez białe ciałka krwi w organizmie zwierząt i ludzi. Jest on ważnym składnikiem systemu odpornościowego (immunologicznego) ludzi i zwierząt. Kwas podchlorawy wykorzystywany jest przez organizm do zwalczania stanów zapalnych, infekcji chorobowych. Bierze udział  w ochronie naszego ciała przed atakiem patogenów. 

Jeden z najskuteczniejszych obecnie środków biobójczych

100% Biodegradowalny

Bezpieczny, nie powoduje poparzeń, nie wymaga specjalnego traktowania

Planting

Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego

Bezpiecznie usuwany z wody w systemach kanalizacyjnych

Likwiduje min. E. coli, Salmonella, Listeria, Coccidiosis, wirusy

Certyfikowany

Nie zawiera alkoholu

Mikroorganizmy nie tworzą odporności na kwas podchlorawy, tak jak w przypadku antybiotyków

Zastosowanie produktów Bio ActiW VET Professional

Płyn: Do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, dezynfekcji wymion (przed i po udoju) o działaniu bakteriobójczym.
Do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia przez zwierzęta o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym.
Do dezynfekcji powierzchni nieporowatych, przedmiotów mających związek z pobytem lub transportem zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, w tym również do dezynfekcji gabinetów weterynaryjnych o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym (w tym wobec ASFV).
Do dezynfekcji przedmiotów, urządzeń, kontenerów i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu i spożyciem pasz o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym.

Stosowanie produktu metodą spryskania:
Należy rozcieńczyć koncentrat to zalecanego stężenia skutecznego.
Dezynfekcja skóry: 20% stężenie– działanie bakteriobójcze (3 minuty).
Dezynfekcja wymion przed udojem: 15% stężenie – działanie bakteriobójcze (3 minuty): 20 % stężenie – działenie bakteriobójcze  (1 minuta)
Dezynfekcja wymion po udoju: 15%-20% stężenie – działanie bakteriobójcze (30 minut). Nie wymaga spłukiwania. Powierzchnie podczas trwania procesu dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem
Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością oraz paszami dla zwierząt, dezynfekcja gabinetów weterynaryjnych – powierzchnie wstępnie oczyszczone: 10% stężenie – czas działania bakteriobójczego i drożdżakobójczego (5 minut), 20% stężenie: czas działania wirusobójczego (1 minuta). Nie wymaga spłukiwania.
Dezynfekcja powierzchni w obszarze higieny weterynaryjnej: 20% stężenie: należy nanieść płyn na dezynfekowaną powierzchnię – czas działania bakteriobójczego (30 minut), drożdżakobójczego (60 minut), wirusobójczego (30 minut), ASF: 10% stężenie. Nie wymaga spłukiwania. Powierzchnie podczas trwania procesu dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem.
Dezynfekcja wody: 10% stężenie – działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze (5 minut).
Dezynfekcja instalacji wodnej podczas przerwy produkcyjnej: 2,5% stężenie. Pozostawić na 3-4 godziny
Dezynfekcja instalacji wodnej w czasie cyklu produkcyjnego: 0,5% stężenie. Dozowanie preparatu powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.
Stężenie wolnego chloru w wodzie powinno być zgodne z Rozporządzeniem MZ w sprawie jakości wody pitnej.

Do dezynfekcji wody pitnej dla zwierząt hodowlanych

Do usuwania nieprzyjemnych zapachów

Do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt

Do dezynfekcji zwierząt poprzez zamgławianie

Innowacyjne rozwiązania dla

Hodowla drobiu

Bio ActiW VET Professional (elektrolizowana woda) w 100% eliminuje Salmonelle. Dodatkowo stwierdzono, że jest to środek nietoksyczny, przyjazny dla środowiska i nie jest szkodliwy dla ludzi. Salmonella może rozprzestrzeniać się w całym środowisko wylęgarni, prowadząc do zanieczyszczenia krzyżowego i ewentualnego zanieczyszczenia produktu. W związku z tym EW jest alternatywą do obecnie stosowanych środków dezynfekujących takich jak formalina, która jest szkodliwy dla ludzi i piskląt. Tak więc elektrolizowana woda jako skuteczny środek dezynfekujący, który nie szkodzi pisklętom i jest niedrogi może być przydatnym narzędziem dla branży drobiarskiej.

Eliminuje wirusy takie jak: Poliovirus, Murine norovirus, Adenovirus, Vaccinia virus, ASF virus, Bovine enterovirus, Avian Influenza A (HIN1), Human coronavirus, Modified vaccinia virus Ankara

Kwas podchlorawy ogranicza występowanie chorób

Choroby układu pokarmowego
 • Salmonelloza kur
 • Biała biegunka piskląt
 • Tyfus kur
 • Kolibakterioza
 • Kokcydioza
Choroby układu oddechowego
 • Mykoplazmoza kur
 • Pastereloza
 • Zakaźny katar nosa kur
 • Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy
 • Influenza ptaków
 • Grypa ptaków
 • Zakaźna anemia kurcząt

Stężenie i zastosowanie preparatu w przerwie technicznej

Zastosowanie

Stężenie

Dezynfekcja systemu pojenia (usuwanie biofilmu)

 • napełnić instalację roztworem, pozostawić na 5-7 godzin następnie przepłukać
 • zalecane stężenie przy bardzo dużym biofilmie (zatkane poidełka)

1,5% (1,5litra na 98,5 litra wody)

2,5% (2,5 litra na 97,5 litra wody)

Dezynfekcja kurnika przez zamgławianie

 • po zamgławianiu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 6-12 godzin. Można przebywać na obiekcie ale nie dłużej niż 15 minut. Wietrzenie kurnika nie jest wymagane.

2l preparatu + 7 litrów wody + 1 litr nośnika (1000m3)

Dezynfekcja ściółki przed wstawieniem piskląt

 • po zamgławianiu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 6-12 godzin. Można przebywać na obiekcie ale nie dłużej niż 15 minut. Wietrzenie kurnika nie jest wymagane.

2l preparatu + 7 litrów wody + 1 litr nośnika (1000m3)

Dezynfekcja metodą oprysku

 • robić oprysk, pozostawić do wyschnięcia, nie wymaga spłukiwania. Kurnik, wyposażenie, teren przyległy do budynku. Profilaktyka przeciw salmonellozie drobiu.

10% (1 litr preparatu + 9 litrów wody)

Wyniki badań labolatoryjnych pod względem skuteczności

zwierzęta hodowlane

Stężenia i zastosowanie preparatu BioActiW Vet Professional

Zastosowanie

Przerwa techniczna

Stężenie

Dezynfekcja systemu pojenia (usuwanie biofilmu)

 • napełnić instalację roztworem, pozostawić na 5-7 godzin następnie przepłukać
 • zalecane stężenie przy bardzo dużym biofilmie (zatkane poidełka)
 • 1,5% (1,5litra na 98,5 litra wody)
 • 2,5% (2,5 litra na 97,5 litra wody)

Dezynfekcja kurnika przez zamgławianie

 • po zamgławianiu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 6-12 godzin. Można przebywać na obiekcie ale nie dłużej niż 15 minut. Wietrzenie kurnika nie jest wymagane.
 • 2l preparatu + 7 litrów wody + 1 litr nośnika (1000m3)

Dezynfekcja ściółki przed wstawieniem piskląt

 • po zamgławianiu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 6-12 godzin. Można przebywać na obiekcie ale nie dłużej niż 15 minut. Wietrzenie kurnika nie jest wymagane.
 • 2l preparatu + 7 litrów wody + 1 litr nośnika (1000m3)

Dezynfekcja metodą oprysku

 • robić oprysk, pozostawić do wyschnięcia, nie wymaga spłukiwania. Kurnik, wyposażenie, teren przyległy do budynku. Profilaktyka przeciw salmonellozie drobiu.
 • 10% (1 litr preparatu + 9 litrów wody)

Zastosowanie

Cykl produkcyjny

Stężenie

Dezynfekcja systemu pojenia (profilaktyka i przeciwdziałanie biegunkom)

 • stosować zaraz po wstawieniu piskląt: 1-3 doby
 • profilaktycznie: co 5-7 dni przez dobę
 • przy występowaniu biegunek: podawać przez 3 doby. Po tym okresie zaleca się podanie probiotyku.
 • 0,75%

Zamgławianie mokra mgłą przy wykorzystaniu dysz wysokociśnieniowych (mikrozraszacze)

 • stosować profilaktycznie przez 3-5 minut. 4-5 razy w tygodniu.
 • przy wystąpieniu kaszlu u zwierząt: stosować3 razy dziennie przez 3-5 minut. 2-3 dni. WAŻNE po każdym zastosowaniu preparatu należy przepłukać instalacje czystą wodą aby preparat nie zalegał w instalacji. 
 • podczas mikrozraszania wyłączyć instalacje. 

Cykliczne stosowanie ogranicza występowanie chorób górnych dróg oddechowych, grypy ptaków, E. coli, gronkowca. Zmniejsza ilość amoniaku w kurniku. 

 • 5% roztwór

Maty dezynfekcyjne oraz bramki wjazdowe

 • w matach wymieniać roztwór co 4-5 dni
 • 20% preparatu (2litry preparatu + 8 litrów wody)

Hodowla drobiu

Badania wykazały, że elektrolizowana woda w 100% zabija wirus H5N1 poprzez rozkład RNA.

Elektrolizowana woda zastosowana jako oprysk na jajka wylęgowe w 100% eliminuje Salmonelle typhimurium, E. coli, Staphylococsus aureus, Listeria. Wyniki pokazały również że elektrolizowana woda nie wykazuje toksyczności w stosunku do zarodków, kurcząt oraz ludzi.

Badania wykazały, że:
• Nie było obniżenia wagi jaj gdzie zastosowano EW w stosunku do kontroli
• Nie było negatywnego wpływy zastosowania EW na zdrowotność embrionów
• Zastosowanie EW spowodowało całkowitą redukcję bakterii tlenowych
• Do dwóch tygodni od wyklucia zaobserwowano znacznie mniejsza śmiertelność kurcząt w stosunku do jaj nie traktowanych EW

Elektrolizowana woda w 100% eliminuje Salmonelle. Dodatkowo stwierdzono, że jest to środek nietoksyczny, przyjazny dla środowiska i nie jest szkodliwy dla ludzi. Salmonella może rozprzestrzeniać się w całym środowisko wylęgarni, prowadząc do zanieczyszczenia krzyżowego i ewentualnego zanieczyszczenia produktu. W związku z tym EW jest alternatywą do obecnie stosowanych środków dezynfekujących takich jak formalina, która jest szkodliwy dla ludzi i piskląt. Tak więc elektrolizowana woda jako skuteczny środek dezynfekujący, który nie szkodzi pisklętom i jest niedrogi może być przydatnym narzędziem dla branży drobiarskiej.

Równoważna lub wyższa skuteczność w zmniejszaniu liczby Salmonelli enteritidis, E. coli , Staphylococcus aureus i miejscowej mikroflory na skorupach jaj w porównaniu z dwutlenkiem chloru, roztworem NaClO oraz formaliną.

Elektrolizowana woda redukowała w znaczny sposób biofilm w systemie rozprowadzającym wodę do poideł.

 

Innowacyjne rozwiązania dla

Hodowli trzody chlewnej

Dzięki zastosowaniu produktu Bio ActiW VET Professional:

• Skrócono czas hodowli o 10-14 dni, dzięki temu, że świnie lepiej przybierały na wadze
• Po podawaniu elektrolizowanej wody do picia (jako dezynfekowana woda) – stężenie: 5-10 ppm, świnie spożywały średnio 20% więcej wody niż bez podawania elektrolizowanej wody.
• Spadła śmiertelność młodych świń o 2%

Stężenia i zastosowanie preparatu BioActiW Vet Professional

Zastosowanie

Przerwa techniczna

Stężenie

Dezynfekcja systemu pojenia (usuwanie biofilmu)

 • napełnić instalację roztworem, pozostawić na 5-7 godzin następnie przepłukać
 • zalecane stężenie przy bardzo dużym biofilmie (zatkane poidełka)
 • 1,5% (1,5litra na 98,5 litra wody)
 • 2,5% (2,5 litra na 97,5 litra wody)

Dezynfekcja chlewni metodą zamgławiania

 • po zamgławianiu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez 6-12 godzin. Można przebywać na obiekcie ale nie dłużej niż 15 minut. Wietrzenie chlewni nie jest wymagane.
 • 2l preparatu + 7 litrów wody + 1 litr nośnika (1000m3)

Dezynfekcja metodą oprysku

 • robić oprysk, pozostawić do wyschnięcia, nie wymaga spłukiwania. Chlewnia, wyposażenie, teren przyległy do budynku. Profilaktyka przeciw ASF.
 • 10% (1 litr preparatu + 9 litrów wody)

Innowacyjne rozwiązania dla

Stadnin koni

Przykłady zastosowania produktów Bio ActiW VET 

Zamgławianie stadniny w obecności zwierząt
Dodatek do wody do picia dla źrebaków w czasie wystąpienia biegunki
Dezynfekcja kopyt powyżej

Zastosowanie Bio ActiW VET Professional (20% roztwór) na wyleczenie grzybicy na skórze konia. Kuracja przeprowadzana na Polesiu – koń rasy ardeńskiej. Stosowano 2 razy dziennie. Dodatkowo hodowca potwierdził, że środek działa bardzo dobrze na choroby powodowane przez drożdżaki w grzywie i w ogonie.

 

Skuteczność potwierdzona badaniami

Działanie bakterio, drożdżakobójcze i wirusobójcze:

Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus hauseri, Enterococcus hirae; (redukcja: 4,0 log = 99,99%). Przy stężeniu 0,04% (20% stężenie produktu Bio ActtiW 2000 VET) w czasie 30 minut, badania wykonane wg normy: PN-EN 14349:2013-05

Wykazuje działanie bakteriobójcze wobec: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis, wymagane dla preparatów do dezynfekcji wymion przed udojem przy stężeniu 0,04% (20% stężenie produktu Bio ActiW 2000 VET) (redukcja 5,0 log = 99,999%) w czasie 3 minut, wg normy: PN-EN PN-EN 1656:2020-01

Zwalcza bakterie i grzyby drożdżopodobne na powierzchni: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica; Candida albicans: (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,02% (200 ppm), to jest 10% roztwór produktu Bio ActiW 2000 VET: badania wykonane według normy: PN-EN 13697 + A1:2019-08,

Zwalcza wirusa ASF w warunkach czystych i brudnych (redukcja: 4,0 log = 99,99%) przy stężeniu 0,02% (10% stężenie produktu Bio ActiW 2000 VET). Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83

Zwalcza Enterowirus bydlęcy w warunkach czystych (redukcja: 4,0 log = 99,99%) przy stężeniu 0,04% (20% stężenie produktu Bio ActiW 2000 VET). Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83