Zastosowanie produktów Bio ActiW

Produkty do dezynfekcji rąk i skóry nie zawierają alkoholu!

Dezynfekcja powierzchni

Produkt do użytku profesjonalnego w przemyśle rolno – spożywczym.

Dezynfekcja systemów pojenia, pomieszczeń dla m.in drobiu, krów, koni, trzody chlewnej i innych.

Dezynfekcja w przetwórstwie

Produkt do użytku profesjonalnego w przemyśle rolno – spożywczym.

Dezynfekcja w hodowli zwierząt

Dezynfekcja systemów pojenia, pomieszczeń dla m.in drobiu, krów, koni, trzody chlewnej i innych.

Dezynfekcja dla zwierząt domowych

Dezynfekcja wody pitnej, pomieszczeń oraz usuwanie przykrych zapachów.