NOWA BROŃ W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Jest już dostępna w Polsce nowa technologia zwalczająca wirusa SARS CoV-2 oparta na wytwarzanym w organizmie naturalnym składniku, który jest ważnym elementem systemu odpornościowego ludzi i zwierząt. Duża biozgodność tej substancji pozwala na bezpieczną dezynfekcję całych pomieszczeń zarówno w przemyśle, obszarach publicznych jak i w naszych domach. Skuteczność została potwierdzona na podstawie  światowych i polskich badań.

NIEWIDOCZNE ZAGROŻENIE W POWIETRZU

W lipcu 2020 roku WHO podało wyniki badań, że SARS CoV – 2 znajdujący się w bardzo małych cząstkach o średnicy do 5,0 mikronów może być zawieszony w powietrzu do 19 godzin i może być przenoszony na duże odległości. 

Wyniki australijskich badań opublikowanych 7 października 2020 roku w Virology Jurnal wykazały, że ludzie najczęściej zakażają się wirusem, kiedy rozmawiają, kaszlą lub kichają. Testy wykazały jednak, że transmisja odbywa się również za pomocą cząstek zawieszonych w powietrzu. Eksperci z CSIRO wykonujący te badania, stwierdzili również, że koronawirus jest zdolny przetrwać na gładkich powierzchniach nawet do 28 dni. 

Na podstawie powyższych badań wynika, że najskuteczniejszą metodą dezynfekcji pomieszczeń powinno być odkażanie całej przestrzeni (powierzchni i powietrza).  Dodatkowo za takim sposobem odkażania przemawiają inne wyniki badań (Park et al. 2007) i (Moorman et al. 2017). które wykazały, że zamgławianie jest znacznie bardziej skuteczne w eliminowaniu wirusów z  powierzchni niż przecieranie ściereczką ze środkiem biobójczym, ze względu na znajdujące się na powierzchniach nanorysy, w których mogą znajdować się wirusy.  

W powietrzu, oprócz wirusów mogą znajdować się, bakterie oraz grzyby czy ich zarodniki. Najliczniej reprezentowaną grupą czynników chorobotwórczych przenoszonych drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową stanowią jednak wirusy  (Lewandowski R, Jóźwik P., 2017). 

NATURALNA SUBSTANCJA, KTÓRA WSPIERA NASZĄ ODPORNOŚĆ

W związku z tym, że najprawdopodobniej na wiele lat będziemy musieli się zaprzyjaźnić z dezynfekcją, powinniśmy wybierać takie rozwiązania, które są przede wszystkim skuteczne w zwalczaniu szkodliwych mikroorganizmów. Bardzo ważnym jest jednak także aby rozwiązania te nie miały negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta jak i na środowisko naturalne.  Okazuje się, że istnieje taka substancja jak Hypochlorous acid – HOCL (Kwas podchlorawy), która skutecznie zwalcza wirusy, bakterie i grzyby. 

Kwas podchlorawy posiada ekstremalnie wysoką biozgodność, wynikającą z naturalnego udziału tej substancji w procesie nieswoistej odporności organizmu – jest to swego rodzaju pierwsza linia obrony, która zapobiega wtargnięciu drobnoustrojom do organizmu. Kwas podchlorawy wytwarzany jest przez neutrofile (białe ciałka krwi) w wyniku reakcji na urazy oraz zakażenie. Wykorzystywany jest przez organizm do zwalczania stanów zapalnych i infekcji chorobowych. Kwas podchlorawy jest więc ważnym składnikiem naszego systemu odpornościowego. 

POLSKI ŚRODEK BIOBÓJCZY NA BAZIE KWASU PODCHLORAWEGO

Poza organizmem zwierząt i ludzi, kwas podchlorawy produkuje się w specjalnych generatorach w wyniku elektrolizy soli kuchennej i wody (tak zwana elektroliozwana woda). Jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Substancja ta jest stosowana powszechnie w Japonii, USA, Kanadzie, Australii: w przemyśle medycznym, dentystycznym, spożywczym, rolnictwie i przemyśle mleczarskim. W marcu 2020 roku kwas podchlorawy został oficjalnie zatwierdzony w USA do walki z koronawirusem. 

Woda elektrolizowana powstająca z generatorów jest niestabilna i musi być wykorzystana do kilku tygodni. Do grona kilku firm na świecie, które opracowały technologię produkcji stabilnego kwasu podchlorawego dołączył w 2020 roku polski start up –  firma Bio Actiw sp. z o.o. Zarejestrowała ona produkt biobójczy: Bio ActiW 500. Produkt jest dopuszczony do powszechnego stosowania, w tym do dezynfekcji powierzchni, dezynfekcji wody do picia oraz nawet do dezynfekcji owoców i warzyw. Jego bezpieczeństwo potwierdzają Świadectwa Jakości, Atesty Higieniczne oraz wyniki badań dermatologicznych.

 

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI

Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze kwasu podchlorawego potwierdzone jest na podstawie bardzo wielu badań światowych. Pierwsze polskie badania tej substancji na wirusach zostały wykonane we wrześniu 2020 roku. Testy laboratoryjne wykazały bardzo dużą skuteczność, aż 99,99999%  wobec szczepów wirusów: Poliovirus type 1, LSc 2ab, Murine norovirus, Adenovirus type 5, Vaccinia virus strain Elstree (wirus testowy wobec koronawirusa: SARS CoV-2): w czasie 15 minut, przy stężeniu roztworu Bio ActiW: 0,02% (200 ppm) a przy stężeniu: 0,03% (300 ppm), już w czasie 1 minuty.  Badania zostały wykonane według normy PN-EN 14476. 

ZWALCZA KORONAWIRUSA I INNE PATOGENY PRZEZ ZAMGŁAWIANIE

  Polskie firmy Bio ActiW i BioMedAqua jako jedne z pierwszych firm na świecie zleciły badania, które miały sprawdzić czy kwas podchlorawy jest w stanie zwalczać koronawirusa poprzez zamgławianie, tak zwaną suchą mgłą  – w krótkim czasie i w warunkach bezpiecznych dla człowieka. Badania zostały wykonane na produkcie Bio ActiW (stężenie 0,02%)  we wrześniu 2020 roku w Państwowym Instytucie Badawczym – PIWet- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Wykazały one, że w czasie dezynfekcji (poprzez zamgławianie) maseczki z naniesionym koronawirusem (PEDV) wynoszącym tylko 60 sekund, działanie wirusobójcze wyniosło  już 90-92%. W takich warunkach zamgławiania, maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej, w której prowadzone były badania nie przekraczał 0,7 mg/1 m³ (fot.1). Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 roku – takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi . 

  Badania laboratoryjne wykonane w maju i listopadzie 2020 roku według nowej normy EN 17272 (dezynfekcja poprzez zamgławianie), wykazały bardzo dużą skuteczność: ponad 99,9999%. roztworu Bio ActiW  w zwalczaniu groźnej bakterii chorobotwórczej: Staphylococcus aureus, umieszczonej na metalowych płytkach oddalonych kilka metrów od urządzenia zamgławiającego. Inne badania wykonane w listopadzie 2020 roku przez firmę Agro Smart Lab wykazały dużą skuteczność w zwalczaniu w powietrzu bakterii i grzybów (w tym Penicillium,  którego zarodniki są bardzo alergenne) w warunkach biurowych poprzez zamgławianiem produktem Bio ActiW (fot. 2). W jednych i drugich badaniach użyto większą ilość środka na 1 m³, nie zostało jednak przekroczone NDSCh dla chloru

 

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM I INNYMI CHOROBOTWÓRCZYMI PATOGENAMI W MIEJSCU PRACY I W DOMU

Powyższe wyniki badań wskazują, że można w bezpieczny sposób ograniczać ryzyko związane z infekcją wirusa SARS CoV- 2 czy innymi chorobotwórczymi wirusami, bakteriami lub grzybami. Aby dezynfekcja poprzez zamgławianie była skuteczna, musi być wykonana za pomocą urządzeń, które wytwarzają odpowiedniej wielkości krople (poniżej 10 mikronów). Takie mikrokrople tworzą tzw. suchą mgłę. Nie powoduje one zawilgocenia powierzchni, gdyż tak małe krople zachowują się podobnie jak gaz, nie przylegają do powierzchni, ale się od niej odbijają. Dzięki temu dezynfekcja powietrza i powierzchni za pomocą suchej mgły jest bardzo skuteczna, ponieważ kwas podchlorawy unosi się długo w powietrzu i dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zabijając po drodze patogeny (Fot. 4) 

   

Mgr inż. Mirosław Maziarka

Prezes firmy Agro Smart Lab sp. Z o.o. 

Współzałożyciel firmy Bio ActiW sp. z o.o. i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Bio Actiw sp. z o.o.

On Key

Powiązane artykuły

NOWA BROŃ W WALCE Z KORONAWIRUSEM

NOWA BROŃ W WALCE Z KORONAWIRUSEM Jest już dostępna w Polsce nowa technologia zwalczająca wirusa SARS CoV-2 oparta na wytwarzanym w organizmie naturalnym składniku, który jest ważnym elementem systemu odpornościowego ludzi i zwierząt. Duża biozgodność tej substancji pozwala na bezpieczną dezynfekcję całych pomieszczeń zarówno w przemyśle, obszarach publicznych jak i w naszych domach. Skuteczność została