Bio ActiW VET Professional 20,0l

Bio ActiW VET Professional – do dezynfekcji skóry, sierści, wody do picia, powierzchni w obszarze weterynaryjnym poj. 20 litrów 

299,99 

Bio ActiW VET Professional

Produkt biobójczy, numer pozwolenia 8678/21

Produkt do użytku profesjonalnego.


Płyn: Do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, dezynfekcji wymion (przed i po udoju) o działaniu bakteriobójczym.
Do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia przez zwierzęta o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym.
Do dezynfekcji powierzchni nieporowatych, przedmiotów mających związek z pobytem lub transportem zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, w tym również do dezynfekcji gabinetów weterynaryjnych o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym (w tym wobec ASFV).
Do dezynfekcji przedmiotów, urządzeń, kontenerów i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu i spożyciem pasz o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym.


Stosowanie produktu metodą spryskania:

Należy rozcieńczyć koncentrat to zalecanego stężenia skutecznego.
Dezynfekcja skóry: 20% stężenie– działanie bakteriobójcze (3 minuty).
Dezynfekcja wymion przed udojem: 15% stężenie – działanie bakteriobójcze (3 minuty): 20 % stężenie – działenie bakteriobójcze  (1 minuta)
Dezynfekcja wymion po udoju: 15%-20% stężenie – działanie bakteriobójcze (30 minut). Nie wymaga spłukiwania. Powierzchnie podczas trwania procesu dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem
Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością oraz paszami dla zwierząt, dezynfekcja gabinetów weterynaryjnych – powierzchnie wstępnie oczyszczone: 10% stężenie – czas działania bakteriobójczego i drożdżakobójczego (5 minut), 20% stężenie: czas działania wirusobójczego (1 minuta). Nie wymaga spłukiwania.
Dezynfekcja powierzchni w obszarze higieny weterynaryjnej: 20% stężenie: należy nanieść płyn na dezynfekowaną powierzchnię – czas działania bakteriobójczego (30 minut), drożdżakobójczego (60 minut), wirusobójczego (30 minut), ASF: 10% stężenie. Nie wymaga spłukiwania. Powierzchnie podczas trwania procesu dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem.
Dezynfekcja wody: 10% stężenie – działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze (5 minut).
Dezynfekcja instalacji wodnej podczas przerwy produkcyjnej: 2,5% stężenie. Pozostawić na 3-4 godziny
Dezynfekcja instalacji wodnej w czasie cyklu produkcyjnego: 0,5% stężenie. Dozowanie preparatu powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej bezpośrednio z pojemnika fabrycznego.
Stężenie wolnego chloru w wodzie powinno być zgodne z Rozporządzeniem MZ w sprawie jakości wody pitnej.


Substancja czynna: aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego – 2,060 g/l.
Kwas podchlorawy jest wytwarzany naturalnie w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Jest naturalnym elementem nieswoistej odporności człowieka i zwierząt. Kwas podchlorawy bierze aktywny udział w obronie organizmu przed patogenami (bakterie, wirusy, grzyby)