Innowacyjna technologia

Bio dezynfekcji

Produkt Bio ActiW 500  jest wytwarzany tylko z naturalnych składników: wody i soli (NaCl) w wyniku elektrolizy. Lekko słona woda przepływa przez opatentowane ogniwo elektrolityczne, które produkuje lekko kwaśną mieszaninę wody elektrolizowanej z czystym kwasem podchlorawym. Dzięki unikatowej technologii stabilizacji opracowanej w Polsce przez firmę BIO ACTIW, produkt jest trwały i nie zawiera żadnych innych dodatków.

Substancja aktywna: kwas podchlorawy, jest ważnym składnikiem systemu odpornościowego (immunologicznego) ludzi i zwierząt. Wykorzystywany jest przez organizm do zwalczania stanów zapalnych, infekcji chorobowych. Bierze udział w ochronie naszego ciała przed atakiem bakterii, wirusów i grzybów.

Zastosowanie produktu Bio ActiW 500, zgodnie z pozwoleniem na obrót produktem biobójczym nr: 7777/19:

 • Środek do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością lub paszami dla zwierząt.
 • Środek do dezynfekcji wody przeznaczonej do mycia owoców i warzyw
 • Środek do dezynfekcji wód wodociągowych i wód ze studni głębinowych przeznaczonych do spożycia dla ludzi i zwierząt.
 • Środek do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt,

Obszar stosowania: miejsca prywatne, publiczne oraz przemysł. Wykazuje:

 • Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze na podstawie zezwolenia: numer:7777/19 oraz na podstawie wyników badań produktu Bio ActiW w akredytowanych laboratoriach:
  • Zwalcza bakterie i grzyby drożdżopodobne na powierzchni: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica; Candida albicans: (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,02% (200 ppm), to jest 40% roztwór produktu Bio ActiW 500:: badania wykonane według normy: PN-EN 13697 + A1:2019-08,
  • Zwalcza bakterie na powierzchni (redukcja: 6,0 log = 99,9999%), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, oraz grzyby drożdżopodobne: Candida albicans (redukcja: 3,98 log = 99,99%) w czasie 5 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,025% (250 ppm), to jest 50% roztwór produktu Bio ActiW 500: : badania wykonane według normy: PN-EN 13697 + A1:2019-08,
  • Zwalcza bakterie: Legionella pneumophila: (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w czasie 60 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,01% (100 ppm), to jest 20% roztwór produktu Bio ActiW 500:   ilościowa zawiesinowa metoda wg normy: PN-EN 13623:2010
  • Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus (redukcja:6,0 log = 99,9999%) w czasie 60 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,02% (200 ppm), to jest 40% roztwór produktu Bio ActiW 500: badania wykonane według normy: EN 17272:2019 (dezynfekcja poprzez zamgławianie – test dystrybucji)
  • Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae (redukcja: 5,0 log = 99,999%) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 0,02% (200 ppm), to jest 40% roztwór produktu Bio ActiW 500: przy stężeniu: 0,03% (300 ppm) i czasie 1 minuty; ilościowa zawiesinowa metoda wg normy: PN-EN 13727+A2:2015-12
 • Działanie wirusobójcze na podstawie wyników badań nad skutecznością produktu Bio ActiW wobec szczepów wirusów: Poliovirus type 1, LSc 2ab, Murine norovirus, Adenovirus type 5, Vaccinia virus strain Elstree (wirus testowy wobec SARS CoV-2): badania wykonane według normy PN-EN 14476+A2:2019-08
  • Zwalcza wirusy na powierzchni: (redukcja: 7,0 log = 99,99999%) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,02% (200 ppm), to jest 40% roztwór produktu Bio ActiW 500
  • zwalcza wirusy na powierzchni: (redukcja: 6,0 log = 99,9999) w czasie 5 minut, przy stężeniu substancji czynnej:0,025% (250 ppm), to jest 50% roztwór produktu Bio ActiW 500
  • zwalcza wirusy na powierzchni: (redukcja: 7,0 log = 99,99999%), w czasie 1 minuty, przy stężeniu substancji czynnej:0,03% (300 ppm), to jest 60% roztwór produktu Bio ActiW 500
 • Częściowe działanie wirusobójcze wobec Koronawirusa (PEDV) poprzez zamgławianie produktem Bio ActiW 500 kabiny dezynfekcyjnej, w której znajdowała się maska chirurgiczna z naniesionym koronawirusem (PEDV). Cały proces trwał 60 sekund: 10 sekund zamgławianie + 50 sekund pozostawienie maski w kabinie (redukcja: 1,0-1,2 log = 90-92%), przy stężeniu substancji czynnej: 0,02% (200 ppm), to jest 40% roztwór produktu Bio ActiW 500 . Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

W takich warunkach zamgławiania maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej nie przekracza 0,7 mg/1m3/ Takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi – zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 roku

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska:

 • Bio ActiW 500 posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej (P-BŻ-6071-06/20/G) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt o zadeklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka
 • Bio ActiW 500 posiada Atest Higieniczny (B-BK-60210-0825/20) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt.
 • Przeprowadzone badanie dermatologiczne na 25 ochotnikach, u których nie stwierdzono występowania alergii na którykolwiek ze składników badanego produktu, potwierdza, że badany produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, ponieważ nie wykazał właściwości drażniących, ani uczulających. Produkt może zostać sklasyfikowany jako NIEDRAŻNIĄCY. Badania przeprowadzono na 60% roztworze produktu Bio ActiW 500, który zawierał 0,03% (300 ppm) substancji aktywnej. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium  metodą h-RIPT

Uwaga: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu – zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/208